เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเทอร์เน็ต
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : siamdhost.com | thaiabc.com | thaiall.korattown.com | perlphpasp.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2548-02-06 (เพิ่ม keyword ให้เข้าใจได้ง่าย)

เรียบเรียงจาก http://www.ecommerce.or.th/fraud/index.html
แหล่งข้อมูล (Resources)
- เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเทอร์เน็ต (Internet Fraud)
- National Fraud Information Center, Internet Fraud Statistics (2001-2000)
- National Fraud Information Center, Six-Month Data Trends Report May-November 2000
- Federal Trade Commission, Operation Top Ten Dot Cons (October 2000)
- Ministry of Consumer Affairs, Scam Watch!
- http://www.thaisecondhand.com/faq/cheating/10cheat.html

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223